Selasa, 20 Oktober 2009

PRINSIP-PRINSIP TAUHID DAN AQIDAH

Bismillaahirrahmaanirrahim Alhamdulillaah,Sholawat dan salam kepada Rasulullaah Shallallaahu 'alaihi wa sallam. ............ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA.......................................................... 1.Siapa pencipta segala sesuatu? "Allah zat pencipta segala sesuatu."(QS.Az-Zumar:72). 2.Siapa Rab engkau?"Segala puji hanya bagi Allah Rab semesta alam"(QS Alfatihah:2),"Katakanlah:"Apakah saya akan mencari rab selain Allah padahal Dia rab segala sesuatu."(QS.Al an'am:164.) 3.Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan engkau? "Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengibadahi-Ku."(QS Adz Dzariyat:56) BERSAMBUNG. .................MAKHLUQ GHAIB.................... "Dan (ingatlah) ketika Rab engkau berfirman kepada para malaikat"Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi."Mereka berkata,"Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana,sedangkan kami bertasbih memuji Engkau dan mensucikan nama Engkau?"Dia (Allah) berfirman,"Sungguh Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui."(QS.Al-Baqarah:30). ..............KHABAR ASING......................... Bumi mengalami kekeringan pada tahun 18 H.Waktu itu angin menghembus debu seperti abu,sehingga tahun itu disebut tahun kebinasaan.Dan hewan liar menjadi jinak pada manusia.Umar ra bersumpah tidak akan makan lemak dan daging sampai orang-orang bisa hidup.Kemudian Umar ra beristiqa'(meminta hujan kepada Allah) dengan perantara do'a Al Abas Bin Abdul Mutholib ra.Sehingga mereka diberi hujan